products

فن

فن

فن چیست؟

فن به دستگاهی گفته می شود که هوا را به جریان می اندازد و در انواع مختلفی ارائه می گردد که در همه جا هم کاربرد دارد.فن ها برای مکیدن هوا، دمیدن هوا و به جریان انداختن آن به کار می روند و برای امور مختلف در اندازه های مختلف می باشد.

انواع فن 

فن از زیر شاخه های قطعات و تجهیزات الکتریکی می باشد. فن ها در سه نوع فن های محوری، فن های سانترفیوژ، فریان های جریان متقابل ارائه می گردند.
فن های صنعتی برای مهار کردن احتراق، تهویه، هوادهی، جابجایی ذرات، تخلیه، خنک کاری و غیره... مورد استفاده قرار می گیرند که معمولا  ابعاد بزرگی دارند. این محصول متشکل است از مجموعه دوار از تیغه ها می باشد که با استفاده ازموتور الکتریکی موجب برودت هوا می شوند. 

z