products

اسیلوسکوپ - اسکوپ متر

اسیلوسکوپ - اسکوپ متر

اسیلوسکوپ یا اسکوپ متر چیست؟

این دستگاه برای اندازه گیری و نمایش ولتاژ به کار می رود و به صورت دو بعدی عرضه می گردد. همچنین از اسکوپ متر برای اندازه گیری فرکانس، زمان تناوب، اختلاف فاز و دیگر پارامترها استفاده می شود و یکی از زیر شاخه های تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق به شمار می رود. معمولا مقدار ولتاژ را به صورت دو بعدی نمایش می دهد.

انواع اسیلوسکوپ یا اسکوپ متر

اسیلوسکوپ در دو نوع دیجیتال و آنالوگ عرضه می گردد و از آن در مراکز علمی و پژوهشی، پزشکی، مهندسی، صنایع مخابراتی و نطامی استفاده می شود. می توان با استفاده از این دستگاه سیگنال های فرکانس بالا را هر چه بیشتر و بهتر مورد بررسی قرار داد.