products

چراغ دستی - هندلامپ

چراغ دستی - هندلامپ

چراغ دستی - هندلامپ چیست؟

چراغ دستی چراغی در ابعاد و اندازه کوچک و قابل حمل می باشد که به آن هند لامپ یا چراغ قوه گفته می شود و معمولا در انواع مختلفی با توجه به نوع کاربردشان در بازار موجود می باشد.  چراغ دستی از محصولات صنایع روشنایی می باشد.در گذشته های دور برای داشتن منبع نور کوچک قابل حمل از فانوس و چراغ های نفتی استفاده می کردند که امروزه جای خود را به چراغ دستی داده اند. شما می توانید برای دیدن اجسام و محیط هنگامی که نوری وجود ندارد از آن استفاده کنید. البته با توجه به ابعاد و اندازه آن نمی توان توقع نور زیاد یا یک منبع نور قوی از آن استفاده کرد. 

z