تولیدی پرسو شرکت تولیدی پرسو

تولیدکننده چراغ های روشنایی

صنایع روشنایی پٌرسو  عضو کوچکی ازصنعت لوستر در کنار همکاران گرامی همگام بوده و با پیشرفت صنعت کشور در زمینه های مختلف به تولید  چراغهای روشنایی  از قبیل  چراغهای پارکی ، دیواری ، سقفی ، تک شاخه و غیره ، پرداخته که به عنوان یک نیاز عمومی و مهم در کشور تلقی شده و ضروری می باشد ، همگام بادانش و  فناوری روز با استفاده ازتجربیات چهل ساله دراین زمینه فعال بوده وباتلاش جدی درجهت تحول وخودکفایی دراین صنعت همواره کوشا بوده ایم.
 
 
 

برگ نماهای مرتبط
تولیدی پرسو 1 out of 10 based on 2 ratings.