فروش کانکتور چرخشی

برخی از مدل های موجود کانکتور mercotac


سفارش آنلاین با تلگرام
فروش کانکتور چرخشی

فروش کانکتور چرخشی

بازرگانی پیمان الکتریک

برخی از مدل های موجود کانکتور mercotac:

اسلیپ رینگ A4H
اسلیپ رینگ A2H
کانکتور چرخشی A4H
کانکتور چرخشی A2H

کانکتور چرخشی 2 پین 10 آمپر

کانکتور چرخشی 2 پین 12 آمپر

کانکتور چرخشی 2 پین 50 آمپر
کانکتور دورانی A4H
کانکتور دورانی A2H
سوکت چرخشی A4H
سوکت چرخشی A2H

کانکتور چرخشی 4 پین 30 آمپر

کانکتور چرخشی 2 پین 15 آمپر

کانکتور چرخشی 4 پین 10 آمپر

کانکتور چرخشی 4 پین 12 آمپر

کانکتور چرخشی 4 پین 50 آمپر
روتاری چرخشی A4H
روتاری چرخشی A2H

سفارش آنلاین با تلگرام

144
23 مرداد 1398 - 14:45 23 مرداد 1398 - 14:47
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - فروش کانکتور چرخشی