3 935 گزارش تخلف

فروش کانکتور چرخشی

برخی از مدل های موجود کانکتور mercotac


سفارش آنلاین با تلگرام
فروش کانکتور چرخشی

فروش کانکتور چرخشی

بازرگانی پیمان الکتریک

برخی از مدل های موجود کانکتور mercotac:

اسلیپ رینگ A4H
اسلیپ رینگ A2H
کانکتور چرخشی A4H
کانکتور چرخشی A2H

کانکتور چرخشی 2 پین 10 آمپر

کانکتور چرخشی 2 پین 12 آمپر

کانکتور چرخشی 2 پین 50 آمپر
کانکتور دورانی A4H
کانکتور دورانی A2H
سوکت چرخشی A4H
سوکت چرخشی A2H

کانکتور چرخشی 4 پین 30 آمپر

کانکتور چرخشی 2 پین 15 آمپر

کانکتور چرخشی 4 پین 10 آمپر

کانکتور چرخشی 4 پین 12 آمپر

کانکتور چرخشی 4 پین 50 آمپر
روتاری چرخشی A4H
روتاری چرخشی A2H

سفارش آنلاین با تلگرام

28
23 مرداد 1398 - 14:45 23 مرداد 1398 - 14:47
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - فروش کانکتور چرخشی