12 722 گزارش تخلف

برش غیر فلزات >کارت عروسی

برش غیر فلزات
برش غیر فلزات >کارت عروسی

کارت عروسی
با دستگاه های لیزر می توان برش های زیبا و ظریفی را بر روی انواع کارت های عروسی اجرا نمود.

کاربردها
- برش کارت کاغذی.
- برش کارت مقوایی.
- برش کارت از جنس ام دی اف.
- برش کارت از جنس پلکسی گلاس.

224
7 مهر 1394 - 14:32
LG-1410327339 LG-1410327372 LG-1410327340 LG-1410327319 LG-1410327326 LG-1410327322 LG-1410327297 LG-1410327311 LG-1410327307 LG-1410327304 LG-1410327296