برش غیر فلزات >صنایع الکترونیک

برش لیزری در صنایع الکترونیک - برش غیر فلزات


برش غیر فلزات >صنایع الکترونیک

برش لیزری در صنایع الکترونیک

در روش های سنتی برای برش و سوراخکاری بردهای الکترونیکی یا مدارهای چاپی از دستگاه های مکانیکی CNC استفاده می شود. اما دستگاه های سی ان سی دقت دستگاه های لیزری را ندارند و در مواردی ممکن است سرعت آن ها نیز به خاطر ماهیت مکانیکی شان، کمتر از دستگاه های برش لیزری باشد.
برای برش یا سوراخکاری مدارهای چاپی می توان از دستگاه های برش و سوراخکاری لیزری نیز استفاده نمود. این دستگاه ها به خاطر شعاع کوچک لیزر در مقایسه با شعاع مته های مورد استفاده در CNC، می توانند عملیات برش و سوراخکاری را با ظرافت بالاتری انجام دهند. از لیزر برای سوراخکاری و برش بردهای معمولی و بردهای انعطاف پذیر می توان استفاده کرد.

برش لیزری در صنایع الکترونیک - کاربردها

  •  صنایع الکترونیک (بردهای مدار چاپی).
  •  سوراخ کاری و برش مدار چاپی.
  •  برش قطعات الکترونیک.
  • روکش پنل های کنترل با دستگاه لیزر و ... .


برش لیزری در صنایع الکترونیک - مزایا

  •  دقت و ظرافت بالای برش و سوراخکاری و امکان برش طرح های پیچیده و ظریف.
  •  سرعت بالای برش و سوراخکاری.
  •  سرعت و سهولت اجرای طرح برش و سوراخکاری (استفاده مستقیم از فایل dxf برای انجام برش).
  •  عدم تولید پلیسه در اطراف برد و در محل های سوراخکاری.
  •  امکان ایجاد سوراخ های ریز نزدیک به هم بدون چسبیدن سوراخ ها به یکدیگر.
پیوست ها - برش غیر فلزات >صنایع الکترونیک
LG-1420980124 LG-1420980192 LG-1420980193 LG-1420980140 LG-1420980189 LG-1420980189 LG-1420980138 LG-1420980135 LG-1420980133 LG-1420980132 LG-1420980126 LG-1420980125 LG-1420980124768
7 مهر 1394 - 14:18
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید