برش غیر فلزات >چرم

برش لیزری چرم - برش غیر فلزات


برش غیر فلزات >چرم

برش لیزری چرم

در تولید مصنوعات چرمی مانند کیف، کفش، دستکش، انواع البسه چرمی و غیره بعضا نیاز به برش‌های زیاد متعدد وجود دارد. در حال حاضر این برش ها غالبا به روش سنتی و از طریق دست یا دستگاه های ساده برش صورت می‌گیرد که امکان برش طرح های بسیار پیچیده و ظریف وجود ندارد، در صورتی که با استفاده از دستگاه‌های لیزر می توان طرح های بسیار پیچیده را نیز برش داد. ضمنا هنگام برش چرم با لیزر می توان چندین لایه چرم را بر روی هم قرار داده و همزمان برش داد.

کاربردها - برش لیزری چرم

 •  تولید انواع برچسب های چرمی.
 •  تولید البسه چرمی زنانه و مردانه.
 •  تولید انواع دستکش،کلاه،کفش،کیف،کمربند و... .
 •  تولید انواع جاموبایلی، جاکلیدی و ... .
 • تولید انواع جلد سررسید، دفتر تلفن و ... .


برش لیزری چرم - مزایا

 •  امکان برش طرح های بسیار پیچیده.
 •  سرعت و سادگی تبدیل طرح اولیه برش به محصول نهایی.
 •  سرعت بالای برش به خاطر امکان برش همزمان چندین لایه چرم.
 •  عدم نیاز به الگوی قالب ثابت برای برش چرم.
 •  لبه های برش خورده صاف و بدون زدگی.
 • امکان برش با ظرافت و دقت بالا.
پیوست ها - برش غیر فلزات >چرم
TH-1410328486 TH-1410328477 TH-1410328475 TH-1411475056 TH-1410328432 TH-1410328423 TH-1410328473 TH-1410328429 TH-1410328440 TH-1410328426 TH-1410328437 TH-1410328425 TH-1410328473 TH-1410328347 TH-1410328337 TH-1410328345 TH-1410328337 TH-1410328423 TH-1410328343 TH-1410328336 TH-1410328422 TH-1410328341 TH-1410328335 TH-1410328194 TH-1410328175 TH-1410328334 TH-1410328178 TH-1410328174 TH-1410328333 TH-1410328177 TH-1410328195 TH-1410328176 TH-1410328010 TH-1410328146 TH-1410328022 TH-1410328146 TH-1410328019 TH-1410328026 TH-1410328015 TH-1410328149 TH-1410328024 TH-1410327949 TH-1410327952 TH-1410327938 TH-1410328001 TH-1410327950 TH-1410327937 TH-1410327999 TH-1410327949 TH-1410327931 TH-1410327998 TH-1410327880 TH-1410327930 TH-1410327874 TH-1410327928 TH-1410327869 TH-1410327927 TH-1410327864 TH-1410327790 TH-1410327862 TH-1410327858 TH-1410327777 TH-1410327860 TH-1410327794 TH-1410327756 TH-1410327859 TH-1410327792 TH-1410327859 TH-1410327679 TH-1410327753 TH-1410327615 TH-1410327751 TH-1410327691 TH-1410327754 TH-1410327519 TH-1410327509 TH-1410327609 TH-1410327502 TH-1410327528632
7 مهر 1394 - 12:40
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید