12 724 گزارش تخلف

برش غیر فلزات >پلاستیک

برش غیر فلزات
برش غیر فلزات >پلاستیک

پلاستیک
در موارد متعدی از دستگاه های لیزری برای برش ورق یا قطعات پلاستیکی استفاده می شود.

کاربردها
- برش لیزری صفحات کنترل پنل خودرو.
- برش لیزری قطعات پلاستیک مورد استفاده در صنعت الکترونیک.
- برش لیزری یونولیت.

مزایا
- سرعت بالای برش.
- ظرافت برش.
- امکان برش طرح های پیچیده.
- انجام برش بدون نیاز به کلیشه.

119
7 مهر 1394 - 12:03
TH-1420979793 TH-1420979797 TH-1420979792 TH-1420979796 TH-1420979794 TH-1420979790 TH-1420979790