12 724 گزارش تخلف

برش فلزات >صنایع دستی

انجام برش لیزری روی فلزات
برش فلزات >صنایع دستی

صنایع دستی
کسانی که محصولات صنایع دستی فلزی را برای فروش تولید می کنند، در موارد متعددی می توانند از یک دستگاه لیزری برای بهبود کار خود استفاده کنند.

کاربردها
- معرق فلز.
- برش بر روی ظروف فلزی.
- تولید محصولات تزئینی با فلز و...
- ساخت بدلیجات فلزی.

مزایا
افزایش میزان تولید. افزایش سرعت کار می تواند میزان تولید را تا چند برابر افزایش دهد.
کاهش کار دستی. ساخت بعضی از محصولات صنایع دستی نیازمند انجام کارهای تکراری خسته کننده است. وجود دستگاه لیزر، این کارهای تکراری را کم یا حذف می کند.
کاهش قیمت. افزایش سرعت تولید باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات و نتیجتا افزایش فروش آن ها می شود.
افزایش دقت و ظرافت. نتیجه کار دستگاه های لیزر دقت و ظرافت بیشتری نسبت به دست دارد و در نتیجه ظاهر کار زیباتر است.

156
7 مهر 1394 - 11:35
TH-1421498656 TH-1421498655 TH-1421498684 TH-1421498653 TH-1421498683 TH-1421498652 TH-1421498646 TH-1421498649 TH-1421498646 TH-1421498648 TH-1421498646