12 722 گزارش تخلف

حکاکی غیر فلزات >کارت عروسی

حکاکی غیر فلزات
حکاکی غیر فلزات >کارت عروسی

کارت عروسی
با دستگاه های لیزر می توان حکاکی انواع کارت ها بخصوص کارت عروسی را اجرا نمود.

کاربردها
با دستگاه های لیزر می توان کارهای زیر را انجام داد:
- حکاکی کارت کاغذی.
- حکاکی کارت مقوایی.
- حکاکی کارت از جنس ام دی اف.
- حکاکی کارت از جنس پلکسی گلاس.

168
7 مهر 1394 - 10:13
TH-1421485271 TH-1421485285 TH-1421485268 TH-1421485276 TH-1421485265 TH-1421485272 TH-1421485238 TH-1421485231 TH-1421485120 TH-1421485230 TH-1421485105 TH-1421485136 TH-1421485095 TH-1421485125 TH-1421485094 TH-1421485073 TH-1421485086 TH-1421484990 TH-1421485077 TH-1421485074 TH-1421484989 TH-1421484925 TH-1421484988 TH-1421484985 TH-1421484990 TH-1421484977 TH-1421484923 TH-1410344519 TH-1421484924 TH-1410344518 TH-1421484923