12 722 گزارش تخلف

حکاکی غیر فلزات >قطعات الکترونیکی

حکاکی غیر فلزات
حکاکی غیر فلزات >قطعات الکترونیکی

قطعات الکترونیکی
یکی از مهم ترین کاربردهای دستگاه های لیزر در صنعت الکترونیک، حکاکی بر روی قطعات الکترونیکی است. به خاطر سرعت و دقت بالای دستگاه های لیزری، تعداد زیادی از قطعات الکترونیکی با استفاده از این دستگاه ها حکاکی می شوند.

کاربردها
برخی از انواع قطعات الکترونیک که توسط این دستگاه ها حکاکی می شوند عبارتند از:
-ترمینال یا سرسیم ها
-حافظه های کارتی
-آی سی ها
-صفحه کلید کامپیوتر
-صفحه گوشی های موبایل

102
7 مهر 1394 - 9:36
TH-1421479282 TH-1421479291 TH-1421479281 TH-1421479290 TH-1421479280 TH-1421479287 TH-1421479279 TH-1421479449 TH-1421479159 TH-1421479151 TH-1421479278 TH-1421479158 TH-1421479267 TH-1421479155 TH-1421479267 TH-1421479153 TH-1421479145 TH-1421479150 TH-1421479144 TH-1421479147 TH-1421479145