12 724 گزارش تخلف

حکاکی غیر فلزات >صنایع دستی

حکاکی غیر فلزات
حکاکی غیر فلزات >صنایع دستی

صنایع دستی
کسانی که محصولات صنایع دستی را برای فروش تولید می کنند، در موارد متعددی می توانند از یک دستگاه لیزری برای بهبود کار خود استفاده کنند.

کاربردها
- طراحی روی شیشه.
- تولید محصولات تزئینی با چوب و بامبو.
- ساخت انواع محصولات تزئینی با پارچه و چرم.
- طراحی بر روی انواع سنگ های تزئینی، صدف...

مزایا
- افزایش میزان تولید. افزایش سرعت کار می تواند میزان تولید را تا چند برابر افزایش دهد.
- کاهش کار دستی. طراحی نقوش بر روی صنایع دستی نیازمند زمان ، دقت و تکرار است. وجود دستگاه لیزر، این کارهای تکراری و خسته کننده را کم یا حذف می کند.
- کاهش قیمت. افزایش سرعت تولید باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات و نتیجتا افزایش فروش آن ها می شود.
- افزایش دقت و ظرافت. نتیجه کار دستگاه های لیزر دقت و ظرافت بیشتری نسبت به دست دارد و در نتیجه ظاهر کار زیباتر است.

122
6 مهر 1394 - 16:43
TH-1421162032 TH-1421162027 TH-1421162027 TH-1421162035 TH-1421162025 TH-1421161994 TH-1421162024 TH-1421161967 TH-1421162023 TH-1421161966 TH-1421162022 TH-1421161965 TH-1421161952 TH-1421161961 TH-1421161951 TH-1421161958 TH-1421161950 TH-1421161955 TH-1421161950