12 722 گزارش تخلف

حکاکی غیر فلزات >شیشه و آیینه

حکاکی غیر فلزات
حکاکی غیر فلزات >شیشه و آیینه

شیشه و آیینه
حکاکی روی شیشه می تواند برای مقاصد تزئینی یا حک کردن تصویر، طرح ، مارک ، لوگو و ... باشد.
کاربرد
- حکاکی ظروف شیشه ای صاف یا مدور .
- حکاکی مارک یا متن بر روی محصولات در خط تولید.
- حکاکی لیزری شیشه برای استفاده در دکوراسیون داخلی.
- حکاکی آینه برای ساخت آینه های تزئینی زیبا... .
مزایا
- دقت آن بیشتر و نتیجه کار ظریف تر است.
- امکان کار بر روی سطوح صاف و مدور وجود دارد.
- با اسکن تصاویر و تبدیل آن ها به فایل کامپیوتری می توان به سرعت تصاویر مورد نظر را روی سطح شیشه حکاکی نمود.

217
6 مهر 1394 - 16:38
TH-1410347570 TH-1410347575 TH-1410347076 TH-1410347574 TH-1410347571 TH-1410347700 TH-1410347056 TH-1410347060 TH-1410347058 TH-1410347062 TH-1410347056 TH-1410347061