محصولات بازرگانی پرشین پیشرانه

سیم سیار 4 خروجی

سیم سیار 4 خروجی استاندارد ، ارت دار ، با مغزی پلی کربنات