آنتن تمام جهت مدل LE150 لالی الکترونیک

آنتن 360 درجه بدون نیاز به تنظیم جهت
آنتن تمام جهت مدل LE150 لالی الکترونیک

آنتن تمام جهت مدل LE150 لالی الکترونیک

جایگزینی مناسب برای تمام آنتن های ثابت و گردان

قابل نصب بر روی دیوار و پایه

مناسب برای دستگاه های گیرنده دیجیتال

قابل استفادهخ برای انواع تلویزیون  ( CRT - PLASMA - LCD - LED )

135
29 آذر 1394 - 15:20