آنتن ساده مدل LE202 لالی الکترونیک

آنتن ساده بدون تقویت کننده
آنتن ساده  مدل LE202 لالی الکترونیک

آنتن ساده مدل LE202 لالی الکترونیک

با بهره بالا

مناسب برای دستگاه های گیرنده دیجیتال

113
29 آذر 1394 - 15:17