آنتن دو کاره ( رومیزی - هوایی ) مدل LE160 لالی الکترونیک

آنتن دو منظوره مجهز به تقویت کننده و چراغ خواب
آنتن دو کاره ( رومیزی - هوایی ) مدل LE160 لالی الکترونیک

آنتن دو منظوره ( رومیزی - هوایی ) مدل LE160

مجهز به تقویت کننده

دارای چراغ خواب ( با نور قابل تنظیم )

مناسب برای دستگاه گیرنده دیجیتال

113
29 آذر 1394 - 15:04