آنتن اکتیو ثابت مدل LE707 لالی الکترونیک

آنتن ثابت مجهز به تقویت کننده
آنتن اکتیو ثابت مدل LE707 لالی الکترونیک

آنتن اکتیو ثابت مدل LE707 لالی الکترونیک

مناسب برای گیرنده های دیجیتال

با بهره بالا

74
29 آذر 1394 - 14:47