آکسل AXIL

جک اتوماتیک در
آکسل AXIL
  • برای ترددهای سنگین
  • درب بازکن اتوماتیک مخصوص دربهای دو لنگه
  • حداکثر به وزن هر لنگه 300 کیلوگرم و عرض هر لنگه 2/8 متر
  • مناسب برای آپارتمان های حداکثر تا 35 واحد
177
11 آبان 1393 - 11:20 8 دی 1393 - 17:11