محصولات ایده نگاران توسعه پارس

آمپرمتر دیجیتال ۲۰۵۶آر کیوریتسو

2056Rدستگاهی با قابلیت سنجش خودکار برای اندازه گیری جریان، ولتاژ، توان، فرکانس، و مقاومت در برنامه های کاربردی تست برق بکار گرفته میشود.

ارت تستر ۴۲۰۰ کیوریتسو

ارت سنج کلمپی ۴۲۰۰ کیوریتسو (kyoritsu 4200 Earth testers)جهت اندازه گیری مقاومت زمین برای استفاده در مکان هایی که امکان جاگذاری الکترود های کمکی...