مطالعات شبکه برق

مطالعات شبکه درخصوص نیروگاهها، پست‌ها، خطوط انتقال و توزیع، مصرف کننده های صنعتی مانند ایستگاه های پمپاژ و کارخانه ها و… شامل مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه و پایداری در سطح فشارقوی، فشارمتوسط و فشارضعیف و مدلسازی با نرم افزار etap


مطالعات شبکه برق

مطالعات شبکه درخصوص نیروگاهها، پست‌ها، خطوط انتقال و توزیع، مصرف کننده های صنعتی مانند ایستگاه های پمپاژ و کارخانه ها و… شامل مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه و پایداری در سطح فشارقوی، فشارمتوسط و فشارضعیف و مدلسازی با نرم افزار etap


461
27 آذر 1395 - 18:18
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید