"> ">

ترمینال برق

گاهی برای افزایش طول سیم ها از ترمینال برق و یا کانکتور برق استفاده می کنیم. یا گاهی برای بهره گیری از یک زوج سر سیم فیشی نری و مادگی از ترمینال برق استفاده می نمایند. با بهره گیری از ترمینال برق اتصال سیم ها در جاهای مشخص را به صورت استاندارد و ایمن و زیبا پیاده سازی خواهیم کرد. همچنین تعمیرات، رفع عیوب و نقص های سیستم توزیع و اجرای سیم کشی های پیچیده را ممکن و راحت میسازد.

ترمینال برق

 

انواع ترمینال های برق

ترمینال ها به 3 نوع تقسیم می شوند:

ترمینال های پیچی : برای اتصالات دو یا چند سیم رسانا به کار می روند.
ترمینال ریلی : برای انشعاب گیری از سیم ها در تابلو برق ها مورد استفاده هستند.
ترمینال شاخه ای : برای انشعاب گیری از سیم ها در موادر متععد کاربرد دارند.

ترمینال برق یکی از کوچکترین و پرکاربردترین قطعات در صنعت برق می باشند.

جستجو در خدمات و محصولات

ترمینال برق - برگ نماهای مرتبط