کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق

فراهم نمودن زمینه های مناسب علمی و آموزشی

با هدف فراهم نمودن زمینه های مناسب علمی و آموزشی، تقویت بنیه ی علمی و نیز به اشتراک گذاردن دستاوردهای برجسته متخصصین و دانشجویان مستعد در جهت تحقق نهضت تولید علم وتجاری سازی دانش و جنبش نرم افزاری، مجموعه ای گسترده از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرد هم آمده تا قطب علمی دیگری را این بار در نگین خلیج فارس پدید آورند. امید است با اتکال به درگاه ایزدی و پیرو آن، بهره گیری از نیروهای متخصص در زمینه های مهندسی برق و کامپیوتر و نیز پرورش شادی علمی و روحیه اعتماد به نفس ، از این پس نیز فراتر از گذشته گامی موثر، در جهت پیشبرد اهداف ایده ال علمی و انسجام مشارکت صنعت و دانشگاه در راستای آبادانی ایران عزیزمان برداریم.

برگ نماهای مرتبط
کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق 1 out of 10 based on 1 ratings.