سازمان توسعه برق ایران سازمان توسعه برق ایران

تاریخچه
در بحبوحه سخت ترین سال های جنگ تحمیلی که تاسیسات صنعتی ایران یکی پس از دیگری با بمباران های پی در پی تخریب می شدند، تصمیم گیران برآن شدند که 8 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع دست بیگانگان از منابع ملی، در سال 1366 نسبت به تشکیل سازمان برق ایران در قالب معاونت طرح و توسعه شرکت توانیر اقدام ورزند. پس از آن به مدت 10 سال این تشکیلات جدید برای حفظ تاسیسات، بازسازی و ایجاد ظرفیت های جدید تلاش کرد تا در نهایت در سال 1375 سازمان توسعه برق ایران به عنوان یکی از بازوهای اجرایی وزارت نیرو شکل گرفت.در حال حاضر در پی سالها فعالیت این سازمان،‌ هم اینک در بخش تولید برق به بیش از 95 درصد خودکفایی در ساخت داخل تجهیزات دست یافته ایم و به موازت این بخش، توانمندی کشور در ساخت تجهیزات مورد استفاده در بخش های توزیع به 100 درصد و در بخش انتقال به بیش از 97 درصد رسیده است.

چشم انداز
صنعت برق در همه کشورهای توسعه یافته، روندی را طی می کند که منتهی به خصوصی شدن این صنعت زیربنایی است. در همین زمینه در ایران نیز نیاز فراوان و رو به رشد کشور، وزارت نیرو را بر آن داشت که با درک مزیت های ورود بخش خصوصی به صنعت برق، وظیفه جذب بخش خصوصی را به ویژه در بخش نیروگاه های حرارتی به سازمان توسعه برق ایران بسپارد.
در همین راستا سازمان توسعه برق ایران تاکنون موفق به جذب مشارکت سرمایه گذاران خصوصی ایرانی و خارجی برای ساخت چندین نیروگاه خصوصی در قالب قراردادهای BOT ‏ (Build,Operate,Transfer) و BOO ‏ (Build-Own-Operate) شده است. به همین دلیل سازمان توسعه برق ایران به نمایندگی از مجموعه وزارت نیرو قصد دارد که با تعامل هرچه بیشتربا بخش خصوصی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی در این صنعت اقدام نماید.

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
سازمان توسعه برق ایران سازمان توسعه برق ایران 1 out of 10 based on 5 ratings.