محصولات LIGHT SHOP✅

انواع ریسه نور پردازی

پخش انواع ریسه های خطی-شلنگی-فلکسی-پشت چسب دار-سوزنی-حبابی(ضمانت دار)

انواع سیم و کابل و مس

(نوید-راد افشان سحر-همدان-کرمان-یزد-مشهد-لوشان-رسانا-البرز-دماوند-زاگرس-البرز الکتریک نور-ایمان-آرین ابهر-سیمیا-خراسان افشار نژاد)

چراغ 360 درجه

نورپردازی - چراغ 360درجه با پرتاب نوری 15متر

450000