سندیکای صنعت برق ایران سندیکای صنعت برق ایران

سندیکای صنعت برق ایران
سندیکای صنعت برق ایران یک نهاد صنفی، متشکل از 470 شرکت سازنده تجهیزات، پیمانکار و مشاور صنعت برق است که در راستای دفاع از منافع مشروع اعضای خود و بر اساس نقش و جایگاه تشکل­ های صنفی در سند چشم انداز 20 ساله کشور، افزایش اثر­بخشی سرمایه­ گذاری­های انجام شده در صنعت برق از طریق ساماندهی بخش خصوصی و تعمیق مشارکت و شکل ­دهی به سرمایه اجتماعی در میان خانواده صنعت برق ایران را دنبال می کند.

 این تشکل به عنوان تنها تشکل صادراتی نمونه کشور در سال 1390، به منظور تحقق اهداف خود، توسعه بازار اعضا، مطالعه مستمر و ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط، ارائه خدمات مشورتی و حقوقی، جلوگیری از ایجاد رقابت های ناسالم، توسعه ارتباط و همکاری با سازمان­های دولتی و خصوصی، تدوین استانداردها و آیین نامه­ ها، ارتقای دانش فنی، گسترش ظرفیت­های اطلاع­ رسانی و تکمیل ساختار سازمانی خود را بر اساس الگوهای مدرن انجمن­ های کسب و کار دنیا تنظیم و در دستور کار قرار داده است.

 سندیکای صنعت برق ایران از زمان تأسیس در سال 1379 تاکنون، در مسیر دستیابی به اهداف و آرمان­های اجماعی اعضای خود، توانسته است با تکیه بر ظرفیت ها و امکانات گسترده موجود در صنعت برق ایران و با حمایت و همراهی اعضای خود بر بسیاری از مشکلات و گلوگاه های موجود در این صنعت فائق آمده و زمینه دستیابی به موفقیت های مهمی را تمهید کند.

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
سندیکای صنعت برق ایران سندیکای صنعت برق ایران 1 out of 10 based on 3 ratings.