انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

با هدف اطلاع رسانی از برنامه های انجمن و برقراری ارتباط بین اعضاء

این پایگاه اینترنتی با هدف اطلاع رسانی از برنامه های انجمن و برقراری ارتباط بین اعضاء،‌ شاخه‌های وابسته، کمیته های مطالعات و سایر مراکز مرتبط با انجمن راه‌اندازی شده است.
ازکلیة اساتید محترم دانشگاه، صاحبان صنایع، کارشناسان، ومتخصصان مرتبط با شاخه‌های مهندسی برق، الکترونیک، مخابرات، کنترل، کامپیوتر و مهندسی پزشکی دعوت می شود جهت آشنائی با فعالیت های انجمن، دریافت مقالات نشریه و آگاهی از برنامه های مختلف مانند سمینارهای تخصصی و کنفرانس ها ازبخش های مختلف این پایگاه اینترنتی بازدید و نقطه نظرات و پیشنهادات خودرا برای هرچه غنی تر شدن محتوی آن در بخش «تماس با ما» به مدیر سایت اعلام نمایند.

برگ نماهای مرتبط
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران 1 out of 10 based on 4 ratings.