دروازه Lynx

دروازه Lynx جی ای سی gic


دروازه Lynx

پشتیبانی از پروتکل سریال برای مدباس RTU و Master/Slave - ASCII
پشتیبانی از پروتکل شبکه برای مدباس Server/Client - TCP
پشتیبانی از رابط سریال برای RS232-RS422 و RS485 شبکه
پشتیبانی از رابط اترنت: 10/100Mbps
تنظیم با استفاده از سرور مجزا و نرم افزار
سرعت تبادل اطلاعات از 300bps تا 115.2Kbps
پروتکل های پشتیبانی شبکه : ARP, TCP/IP, HTTP, BOOTP, TFTP, ICMP, TELNET, DHCP, AutoIP
ایزوله کردن برق ورودی از پورتهای ارتباطی


106
31 فروردین 1395 - 11:30
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید