PSR

1.5 - 55 kW @ 400v


PSR

توضیحات دستگاه

PSR این گروه از سافت استارترها کوچکترین نوع سافت آنالوگ هستند . سیستمی متشکل از موتور استارتر و یک سافت استارتر PSR کوچکترین ابعاد ممکن درمقابله بایک استارتر ستاره مثلث را برای استارت دستگاه دارند .
By pass موجود دراین سافت ها باعث کاهش انرژی و همچنین راحتی اتصالات شده است همچنین وجود تنها سه ولوم ، Set-up آنرا آسان نموده است . تنظیم Ramping Start و Stop نرم برای هرکاربردی قابل اجرا می باشد .


862
6 آبان 1393 - 15:41
PSR
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید