محصولات درخشش الکتریک بین الملل | International Derakhshesh Electric

سنسور سطحی دما مدلNR31B

● حافظه مینیمم / ماکزیمم / Hold مقادیر/ ● چراغ پس زمینه نمایشگر /اقلام همراه: ● همراه با کیف حمل