دکتر سهیل محمدی جراح دندانپزشک دکتر سهیل محمدی

سایر دکتر سهیل محمدی جراح دندانپزشک در سعادت آباد

دکتر سهیل محمدی قایقچی، دندانپزشک، در سال1383 دکتری خود را در موضوع «بررسی نوع و علل دندان های شیری کشیده شده توسط متخصصین دندان پزشکی کودکان شهر تهران» دریافت نمود. دکتر سهیل محمدی، دارای نظام پزشکی 104850 می باشد.دکتر سهیل محمدی، گواهینامه های مختلقی در زمینه دندان پزشکی دریافت نموده است. 

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
دکتر سهیل محمدی جراح دندانپزشک دکتر سهیل محمدی جراح دندانپزشک 1 out of 10 based on 1 ratings.