شرکت فنی و مهندسی کام نت comnetco

برق و الکترونیک شرکت کام نت در دو دپارتمان : 1) مدیریت هوشمند ساختمان ، و 2) نمایندگی فروش و خدمات پس ازفروش UPS فعالیت مینماید.

با درود و احترام
شرکت کهکشان ارتباط موژان ( کام نت ) با شماره ثبت 27096 ، با اتکال به خداوند متعال و تکیه بر دانش و تجربه فنی پرسنل کار آمد خود در زمینه های برق و الکترونیک و شبکه های هوشمند فعالیت می نماید.
این شرکت دارای دو دپارتمان سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(BMS ,Smart Home) وتجهیزات برق اضطراری(UPS) ، می باشد.
- دپارتمان سیستم مدیریت هوشمند ساختمان : ارائه راهکارهای جامع در زمینه هوشمند سازی ساختمانهای مسکونی / تجاری /اداری / درمانی مجموعه های فرهنگی – ورزشی و تفریحی / ویلا و هتلها
- دپارتمان برق اضطراری(UPS) : فروش و خدمات پس از فروش برندهای معتبر داخلی و خارجی از قبیل ( فاراتل ، دلتا ، مگامد ، آلجا ،  اینفورم ، و ... ) در زمینه یوپی اس ، استابیلایزر ، ترانس فعالیت می نماید.
شرکت کهکشان ارتباط موژان( کام نت ) مفتخر است با بهره گیری از بهترین کالاهای موجود در بازار و نیز تعهد به ارائه خدمات پس از فروش در زمینه های فوق الذکر فعالیت نماید.

امنیتیموتور برقخدماتavrBMSهوشمند سازیترانسیو پی استعمیراتسیستم های امنیتیباتری یو پی اسdeltaتایوانفروشخانه هوشمندVoltage StabilizerStabilizerAutomatic Voltage StabilizerStabilizer TransformerAutomatic Volage Stabilizerخانه های هوشمندکنترل دمااستابیلایزرنمایندگیتهرانهوشمندsmart homeUpsخدمات پس از فروشبرق اضطراری UPSفروش یو پی اسخرید یو پی اسخرید یوپی استامین کننده یو پی اسنمایندگی فروشبرق اضطراریسیستم امنیتیشرکتشرکت کام نتشرکت کهکشان ارتباط موژانخریدیو پی اس فاراتلیو پی اس دلتایو پی اس مگامدیو پی اس مگامودفاراتلیو پی اس آلجاups deltaups aljaups megamodکام نتکرجstbکهکشان ارتباط موژاننمایندگی فروش و خدمات پس از فروشباطری یو پی اسups mega modemegamodealjafaratelcomnetcocomnetاس تی بیstabiliاستابیلایزر فاراتلنمایندگی کرجنمایندگی تهراننماینده برترنماینده انحصاری فروشقفلمیلرهکره جنوبیترکیهپوشش سراسریارسال به تمام نقاط ایرانتمام نقاطسراسریترانس برقنمایندگی HDLhdliransmarthomeقفل هوشمنداثر انگشتکارتکلید مکانیکیکنترل نورلیست قیمتشرکت فنیشرکت مهندسیشرکت فنی و مهندسیفنی و مهندسیمهندس
این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
شرکت فنی و مهندسی کام نت شرکت فنی و مهندسی کام نت 1 out of 10 based on 2 ratings.