راه اندازنرم(سافت استارتر)

راه انداز نرم درصنعت برای راه اندازی الکتروموتور به کار می رود و در این حالت بیشترین جریان راه اندازی حدود 2.5 برابرجریان حالت عادی موتوراست.


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ
راه اندازنرم(سافت استارتر)

راه انداز نرم درصنعت برای راه اندازی الکتروموتور به کار می رود و در این حالت بیشترین جریان راه اندازی حدود 2.5 برابرجریان حالت عادی موتوراست.درراه اندازنرم ازکلیدهای استاتیکی (SSR) استفاده می شود که درتوان های پایین ازترایاک ودرتوان های بالا ازیک جفت تایستور بصورت معکوس وموازی استفاده می شود.

درراه اندازنرم تغییر ولتاژ وجود دارد و درواقع با کنترل ولتاژسینوسی ورودی درهردو نیم سیکل مثبت ومنفی ولتاژخروجی باهمان فرکانس ورودی می شود.
از راه انداز نرم می شود بعنوان کنترل از راه دور، هم استفاده کرد ولی درصنعت استفاده نمی شود،اما(دیمر، کنترل نورلامپ، کنترل دور پنکه و ...) یک راه اندازنرم تک فازاست که بعنوان کنترل دور استاتیکی استفاده می شود.
ازیک راه اندازنرم می شود تعداد زیادی موتور را با ایجاد یک مدارفرمان مناسب راه اندازی کرد مثلا تعداد 10 دستگاه موتور یا بیشتر را میشود با یک راه اندازنرم روشن کرد.
در راه اندازنرم امکان افزایش دورموتور بیشترازدورنامی وجودندارد.
مدارستاره مثلث یا همان مدار دوضرب هم یک راه اندازنرم است. اما بصورت کنتاکتوری، بیشترین جریان راه انداز حدود چهاربرابر است و منحنی راه انداز بصورت جهشی بوده وغیرقابل انتخاب می باشد.
کلیدهای استاتیکی یاهمان SSR درجریانهای مختلف دربازاروجوددارد.

سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

625
2 شهریور 1396 - 13:30 2 شهریور 1396 - 14:45
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - راه اندازنرم(سافت استارتر)