: پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی و مشتری مداری برگ نما

پشتیبانی و مشتری مداری برگ نما

یکی دیگر از نکاتی که امروزه برای هر مجموعه ای مطرح می شود و باید به آن توجه کرد بحث مشتری مداری و پشتیبانی کردن از محصول و خدمتی است که آن مجموع...

تاریخ ایجاد : 1395-5-10