محصولات بهره وران نیرو انرژی

ترموکوپل واحدهای  آسک

ترموکوپل نوع K و J واحد آسک که از واحدهای قدیمی و به تعداد محدود در کشور نصب گردیده است

ترموکوپل واحدهای فیات

ترموکوپل نوع K و J واحد فیات که از واحدهای قدیمی و به تعداد محدود در کشور نصب گردیده است

ترموکوپل  اگزوز موﻟﺪGEF9

این نوع ترموکوپل از نظر ساخت دارای ویژگی و تکنولوژی خاص بوده و در مولد های GE مدل F9 کاربرد دارد

NOMYNOL BLUE 1

این محصول عمدتاً در تعمیرات اساسی واحدهای V94.2 به کار می رود