آریا انرژی سبز

انرژی های تجدید پذیر / توربین های بادی کوچک

آریا انرژی سبز با عنوان سازندۀ مولدهای انرژی های نو ( تجدیدپذیر ) در خرداد ماه سال نود و یک در تبریز به ثبت رسیده است. آریا انرژی سبز به منظور ایجاد زمینه ها و تسهیل روش های استفاده از انرژی های نو و معرفی مزایای اقتصادی و زیست محیطی و ضرورت های به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در عصر حاضر و همچنین گسترش فرهنگ استفاده از انرژی های پاک، پا به عرصۀ وجود گذاشته است.

دانلود فایل کاتالوگ
برگ نماهای مرتبط
آریا انرژی سبز آریا انرژی سبز 8 out of 10 based on 259 ratings.