آرتوم الکتریک آرتوم الکتریک

تولید انواع چراغ تونلی و انواع کنترل فاز و تایمر با برند کاسپین و واردات لوازم برقی با برند DEWWOO

گروه صنعتی بازرگانی آرتوم الکتریک خدمات خود را در زمینه تولید و واردات لوازم برقی ارایه می دهد

تولیذات این گروه شامل انواع چراغ تونلی با برند آرتوم و انواع دستگاه های کنترل الکترونیکی با برند کاسپین

و واردات این گروه با برند DEWOO انجام میگیرد

برگ نماهای مرتبط
آرتوم الکتریک آرتوم الکتریک 1 out of 10 based on 4 ratings.