سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری


سرویس و نگهداری

سرویس و نگهداری انواع سیستم های اعلام حریق علیرغم تنوع در وجود مدلهای مختلف طبق استاندارد BS 5839-1:2002 و دستور العملهای مربوطه

نظارت و مراقبت دائم 24 ساعته ، هفتگی ، ماهیانه و سالیانه

رفع عیوب ، تعمیر و تعویض تجهیزات


1019
20 دی 1393 - 17:32
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید