"تدوین اساسنامه سازمان بهره¬وری و انرژی¬های تجدیدپذیر (موضوع ماده 8 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی)"

کارفرما: سازمان انرژی¬های نو ایران


این پروژه در سال 1389 خاتمه یافته است.


494
4 آبان 1395 - 16:40
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید