خدمات مشاوره پژوهشی در حوزه برنامه ریزی استراتژیک شرکت مشاوران مدیریت توسعه عمید

سایر انجام فعالیت پژوهشی در حوزه های مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی

حوزه های فعالیت:


• تدوین اسناد راهبرد ملی توسعه؛
• تدوین برنامه¬های راهبردی سازمانی؛
• معماری نظام¬ها و ساختارهای توسعه در سطح ملی و منطقه¬ای؛
• آسیب¬شناسی و مهندسی مجدد مکانیزم¬های تنظیم مقررات (قوانین، آئین¬نامه¬ها، دستورالعمل¬ها و ...) در حوزه صنعت و فناوری؛
• تدوین بسته¬های راهبردی موضوعی در حوزه سیاست¬گذاری توسعه

 

دانلود فایل کاتالوگ
این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
خدمات مشاوره پژوهشی در حوزه برنامه ریزی استراتژیک خدمات مشاوره پژوهشی در حوزه برنامه ریزی استراتژیک 1 out of 10 based on 1 ratings.