"تدوین نظام ملی مدیریت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی"

کارفرما: شرکت ملی صنایع پتروشیمی


این پروژه در سال 1389 خاتمه یافته است.


228
4 آبان 1395 - 16:35
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید