"تدوین برنامه راهبردی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت¬های معدنی (وابسته به وزارت صنایع و معادن)"

کارفرما: صندوق بیمه سرمایه گذاری


این پروژه در سال 1390 خاتمه یافته است.


421
4 آبان 1395 - 16:33
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید