"تدوین بسته راهبردی پنچمین نشست ملی نخبگان"

کارفرما: بنیاد ملی نخبگان


این پروژه در سال 1390 خاتمه یافته است


387
4 آبان 1395 - 16:30
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید