"تدوین برنامه اقدامات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در توسعه فناوری پیل سوختی"

کارفرما: معاونت توسعه صنایع پیشرفته سازمان گسترش


این پروژه در سال 1391 خاتمه یافته است


432
4 آبان 1395 - 16:16
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید