"تدوین سند راهبرد ملی توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی"

کارفرما: شرکت ملی صنایع پتروشیمی


این پروژه در سال 1392 خاتمه یافته است.


374
4 آبان 1395 - 16:12
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید