"تدوین سند ملی و نقشه راه توسعه فناوری Mini LNG"

کارفرما: شرکت ملی گاز ایران


این پروژه در سال 1393 خاتمه یافته است.


422
4 آبان 1395 - 16:09
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید