” تدوین سند راهبرد ملی پژوهش و آموزش عالی قرآن کریم “

کارفرما : مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور


این پروژه در سال 1394 خاتمه یافته است.


323
4 آبان 1395 - 16:02
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید