کلینیک جامع انرژی ایران کلینیک انرژی

انرژی های نو بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه های برق ، آب ، گاز

شرکت پتصاکو
با پشتوانه متخصصین فنی با بیش از 15 سال تجربه در زمینه تخصصی مدیریت بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی و بهبود کیفیت مصرف انرژی در حوزه های برق، آب، گاز کشور در صنایع و سازمانها فعالیت داشته و در جهت سازماندهی مجموع فعالیت های خود، کلینیک جامع انرژی ایران را ایجاد نموده است.

رسالت کلینیک جامع انرژی ایران ایجاد مجموعه ای جامع در زمینه کمک به بهینه سازی مصرف انرژی، مساعدت در کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری تجهیزات انرژی بر و استقرار مدیریت صحیح انرژی در صنایع و سازمان هاست.

کلینیک جامع انرژی ایران در جهت اجرای رسالت خود، حوزه فعالیتش را در 7 بخش مشـاوره و ممیزی، عملیات و مهندسی، تامین و بازرگـانی، پشتیبانی و آموزش، تعمیرات و نگهداری، تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری و همکاری های بین المللی مشترک تفصیل داده است.

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
کلینیک جامع انرژی ایران کلینیک جامع انرژی ایران 1 out of 10 based on 1 ratings.