تایید ایمنی برق وزارت کار

تست چاه ارت با گواهی تایید ایمنی از وزارت کار

احداث چاه ارت،تست ، اندازه گیری و صدور تأییدیه توسط مشاور مرکز تحقیقات وزارت کار برای موارد زیر :


1- شرکت ها و کارخانجات برای ارائه به بازرسان اداره کار

2- ساختمان های مسکونی و صنعتی جهت ارائه به شرکت برق برای اخذ انشعاب برق (کنتور)

3- ساختمان های مسکونی و صنعتی برای ارائه به نظام مهندسی و اخذ پایان کار

*اجرای استاندارد چاه ارت با لوازم مورد نیاز مطابق با دستورالعمل های اداره کار و نظام مهندسی
استانهای تهران و البرز و قزوین

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
تایید ایمنی برق وزارت کار 1 out of 10 based on 1 ratings.